PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE), A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL, CONFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, PARA O ANO 2018

Unión Europea

 

AXUDAS PARA IMPLANTAR A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL (TR357D)

SUBLIÑA 2: INCENTIVOS PARA O FOMENTO DA FLEXIVILIDADE LABORAL
Obxetivo: Adopción de acordo de flexivilidade horaria da totalidade do cadro de persoal.

 

Galicia    Xunta de Galicia